torstai 6.8.2020 Toimi, Keimo

Kertoo, näyttää, kommentoi
Siilinjärvellä ja Maaningalla

Hallinto-oikeus hylkäsi jäteasemasta tehdyt valitukset

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Hantekra Oy:n valituksen Jätekukko Oy:n Radantauksen jäteaseman ympäristöluvasta. Hallinto-oikeus on myös jättänyt tutkimatta Juha Airaksisen valituksen sekä jäteasematontin esirakentamiseen liittyvät kysymykset. Hallinto-oikeus täsmensi lupamääräystä niin, että jäteaseman lauantaiaukiolot ovat sallittuja enintään kymmenen kertaa vuodessa.


Siilinjärven viranomaislautakunta antoi syyskuussa Jätekukko Oy:lle ympäristöluvan siirtää Ahmon jäteasema Radantauksen teollisuusalueelle Teollisuustie 5:een. Teollisuusalueella toimiva Hantekra Oy ja Juha Airaksinen pyysivät Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan luvan.
Valituksessaan molemmat pitivät siirtoa ympäristönsuojelulain sekä asemakaavan ja kaavamääräysten vastaisena toimenpiteenä. Airaksisen mukaan myös maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää kyseisen toiminnan asemakaava-alueella. Hallinto-oikeuden mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset kuitenkin täyttyvät.
Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu esimerkiksi terveyshaittoja, ympäristöhaittoja tai naapuruussuhdelaissa määriteltyä kohtuutonta rasitusta. Valituksessa väitetty maisemahaitta ei hallinto-oikeuden mukaan ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaamista.
Vaasan hallinto-oikeus päätti, ettei Airaksisella ole asiassa valitusoikeutta, sillä hän asuu kilometrien päässä jäteaseman sijoituspaikasta eikä omista tai hallitse kiinteistöjä vaikutusalueella. Airaksista ei myöskään voida pitää sellaisena yleistä terveyttä valvovana viranomaisena, jota ympäristönsuojelulaki tarkoittaa.
Siilinjärven ympäristönsuojelulautakunta myönsi jo aiemmin joulukuussa 2011 Jätekukko Oy:lle luvan siirtää jäteasema Radantaukselle. Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi päätöksen viime vuoden maaliskuussa ja palautti asian lautakunnalle uuteen käsittelyyn.
Nyt tulleeseen hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 18. heinäkuuta.

Jätä kommentti

*