tiistai 28.1.2020 Kalle, Kaarlo, Kaarle, Mies

Kertoo, näyttää, kommentoi
Siilinjärvellä ja Maaningalla

Maaningan tutkimusnavettaan investoidaan lypsyrobotti

Maaningalla Luke kehittää nurmenviljelyä ja jatkaa myös tutkimusnavetan käyttöä. Operointiin navetan seinien sisällä haetaan ulkoinen kumppani arviolta vuonna 2022. Jos ulkoistus ei onnistu, Luke jatkaa nykyisellä toimintamallilla. (Kuva: Matti Ihatsu)

Luonnonvarakeskus (Luke) ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käsitelleet Luken vuosille 2020–2025 laaditun strategian toimeenpanoon liittyvää toimipaikkasuunnitelmaa. Sitä on joiltain osin tarkennettu.

Luke vahvistaa Kuopion Maaningan, Siikajoen Ruukin ja Jokioisten peltotutkimusalustoja. Maaninkaa kehitetään nurmitutkimuksen pääpaikkana: nurmitalouteen suuntautuvana tulevaisuuden maatila -konseptina. Ruukissa painopisteenä on happamilla sulfaattimailla ja turvemailla tehtävä tutkimus. Näihin kaikkiin toimipaikkoihin tehdään uutta toimintamallia tukevia investointeja.

Maaningalla Luke kehittää tuottoisaa ja ympäristöystävällistä nurmenviljelyä, joka on suomalaisen nautatalouden kannattavuuden ja kestävyyden yksi lähtökohta. Investointihankkeet 2020–2022 mahdollistavat nurmitutkimuksen vaatimat ravinnekierto- ja ruokintatutkimukset resurssitehokkaammin myös jatkossa.

Maaningan navetta jatkaa tutkimuskäytössä ja Luke tekee sinne lypsyrobotti-investoinnin. Operointiin navetan seinien sisällä haetaan ulkoinen kumppani arviolta vuonna 2022. Jos ulkoistus ei onnistu, Luke jatkaa nykyisellä toimintamallilla.

Lukella on 23 toimipaikkaa, joiden lisäksi on viisi kenttätyön tukikohtaa. Uudistus ei muuta Luken työntekijöiden määrää maakunnissa: Uudenmaan ulkopuolella työskentelee jatkossakin kaksi kolmasosaa lukelaisista, mikä poikkeaa täysin valtion muiden tutkimuslaitosten henkilöstörakenteesta. Myös Luken toimipaikkarakenne poikkeaa muista tutkimuslaitoksista, jotka toimivat enintään muutaman toimipaikan verkostolla.

Lukessa on lisäksi käytössä monipaikkaisen työn toimintamalli, joka mahdollistaa Luken henkilöstön työskentelyn paikkariippumattomasti.

Luonnonvara-alan haasteet ovat kasvaneet, sillä ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen sekä kestävän ja kannattavan alkutuotannon kehittäminen vaativat entistä vaikuttavampia ratkaisuja.

– Odotukset Luken tuottamia ratkaisuja kohtaan ovat korkealla. Myös se, että uudessa strategiassamme painotamme yhtäältä alkutuotantoa ja toisaalta ratkaisujen tuottamista, on pantu tyydytyksellä merkille keskusteluissa alueellisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Korkealuokkainen tutkimus tarvitsee kansainvälisesti kilpailukykyiset tutkimusympäristöt. Tässä suhteessa kilpailu on kiristymässä. Luke on strategiansa mukaisesti vahvasti läsnä alueilla, mutta on huomattava, että toimipaikat eivät palvele yksinomaan ympäristöalueita, vaan jokaisen toimipaikan tutkimus palvelee koko Suomea suorituspaikasta riippumatta, kertoo Luken hallintojohtaja Ilkka P. Laurila.

Jätä kommentti

*