Kuopion omistusosuus Kuopion Vesi Oy:ssä nousee, Siilinjärven laskee virheen takia – Vesihuoltomaksuihin ei ole tulossa korotuksia

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta perustivat vuoden 2020 alussa yhteisen vesihuoltoyhtiön, Kuopion Vesi Oy:n. Yhtiöittäminen toteutettiin liiketoimintakaupalla, joka perustui konsultin tekemään yhtiöittämisselvitykseen.

Vuoden 2020 aikana ilmeni, että tehdyssä liiketoimintakaupassa on tapahtunut virhe. Virhe aiheutui siitä, että yhtiöittämisselvityksessä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat on huomioitu kahteen kertaan.

Selvityksen tehnyt konsultti on myöntänyt tekemänsä virheen. Konsulttityöhön liittyneen virheen korvausvaadeprosessia hoitaa Kuopion Vesi Oy.

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan hallitusten puheenjohtajistot ja kaupungin- ja kunnanjohtaja ovat käsitelleet virheen oikaisuasiaa.

Kaupungin- / kunnanhallituksissa asia käsitellään maanantaina 3. toukokuuta ja valtuustoissa toukokuun aikana. Molempien kuntien hallitukset tekevät esityksen siitä, miten Kuopion Vesi Oy:n yhtiöittämisen pääoma- ja lainoitusasioissa tapahtunut virhe korjataan.

Tehdyn virheen vuoksi on aiheutunut tarve oikaista Kuopion Vesi Oy:n omistussuhteet siten, että Kuopio omistaa 86 prosenttia ja Siilinjärvi 14 prosenttia.

Tällä hetkellä Kuopion kaupungin omistusosuus on 84 prosenttia ja Siilinjärven kunnan 16 prosenttia. Muutostarve nykyiseen on siis 2,0 prosenttiyksikköä lisäten Kuopion kaupungin omistusosuutta.

Tämä esitetään toteutettavaksi järjestämällä yhtiössä suunnattu, maksuton osakeanti vain Kuopion kaupungille osakeyhtiölaissa määritetyllä tavalla.

Vastaavasti esitetään Kuopion ja Siilinjärven Kuopion Vesi Oy:lle myöntämien lainojen korkojen muuttamista niin, että Kuopion ja Siilinjärven saamat korkotulot vastaavat niiden yhtiöön siirtämän omaisuuden arvoa.

Tämä tarkoittaa, että Siilinjärven kunnan yhtiölle myöntämien lainojen korot alenevat nykyisestä seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 130 000 euroa per vuosi.

Molempien kuntien tilintarkastajat ovat hyväksyneet esitetyn ratkaisuesityksen.

Kuopion Vesi Oy:n toiminta on alkanut omistajien odotusten mukaisesti. Näillä esitetyillä toimenpiteillä varmistetaan yhtiön hyvin alkaneen toiminnan jatkuminen ja edelleen kehittäminen.

Toimenpiteillä ei ole vaikutusta yhtiön liiketoiminnan kehitykseen tai sen rahoitukseen, eivätkä ne aiheuta korotuspaineita vesihuoltomaksuihin.

Konsultti teki virheen: Kuopio ja Siilinjärvi saivat lähes kuusi miljoonaa euroa liikaa myyntivoittoa

Etusivulla nyt

Luetuimmat