Varoitusmerkit sähköjohdoissa suojaavat lintuja – apua tarvitaan riskipaikkojen kartoittamisessa

Lintulappujen asennusta Rautalammilla. Kari Vesterinen / Savon Voima

Toimitus

Eristämättömät keski- ja suurjännitejohdot sulautuvat maastoon ja taustaansa varsinkin ilmasta katsottaessa. Niiden havaitseminen ei ole helppoa linnuille.

Tämän vuoksi erityisesti muuttolintujen reittien ja pesimis- sekä talvehtimispaikkojen läheisyydessä oleviin sähköjohtoihin asennetaan vuosittain onnettomuushavaintojen ja vikapaikkalaskennan perusteella lintulappuja ja -palloja.

– Olemme erittäin kiitollisia meille lähetetyistä yleisövihjeistä. Otamme ne kaikki vakavasti. Heti tiedon saatuamme kohteet tutkitaan ja selvitetään parhaimmat toimintatavat, joilla voidaan vähentää lintujen riskiä törmätä sähköjohtoihin, kertoo Savon Voiman sähkönlaatu- ja käyttöinsinööri Jarmo Mikkonen.

– Taas eletään merkkausten sesonkiaikaa, kun lintujen kevätmuutto on alkanut. 20 kilovoltin ilmajohtoverkkoon merkkejä asennetaankin nyt viikoittain useita kappaleita. Merkkejä toki asennetaan myös pitkin vuotta.

Lintulaput ja lintupallot ovat tehokas keino suojella lintuja loukkaantumisilta. Eritoten laput kiinnittävät tuulessa pyöriessään lintujen huomion. Kirkkaat värit toimivat hyvin, sillä linnuilla on hyvä värinäkö.

– Lintulappuja ja -palloja asennetaan paljon muun muassa peltoja ja vesistöjä ylittäviin sähköjohtoihin, koska nämä alueet ovat linnuille tyypillisiä pesimä-, ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Vikapaikkalaskennan perusteella asennusten jälkeen näissä kohteissa lyhyet sähkökatkot ovat vähentyneet.

– Tarkkaan ei tietenkään aina pystytä selvittämään, mistä lyhyet katkot johtuvat keskijänniteverkossa, mutta oletettavasti osa on lintujen aikaansaamia. Häiriöt 110 kilovoltin sähköverkossa tietysti selvitetään aina, Mikkonen kertoo.

Asennukset tehdään pääsääntöisesti jännitetyönä maasta käsin pitkällä sauvalla, jolla lappu tai pallo loksautetaan paikoilleen noin 10–15 metrin välein.

Viime vuonna Savon Voima Verkko asennutti lintulappuja ja lintupalloja vajaat 1 000 kappaletta. Kahdeksantoista kunnan alueella on jo yli 3 600 lintulappua ja -palloa suojaamassa lintujen lentoa.

Savon Voima Verkolle havainnoista voi ilmoittaa osoitteeseen ymparisto@savonvoima.fi tai asiakaspalvelu@savonvoima.fi.

Lähde: Savon Voiman tiedote

Kommentoi