Uutis-Jousi kysyy ja puolueet vastaavat: Miten aktivoitte yhteisöllisyyttä?

Tarja Lappalainen

Tarja Lappalainen

Tämä on juttusarja, jossa Siilinjärvellä ehdokkaita asettaneet puolueet vastaavat Uutis-Jousen toimituksen tekemään kysymykseen.

Puolueiden yksittäisiä ehdokkaida ja heidän kommenttejaan voi käydä tutkailemassa Uutis-Jousen vaalikoneella.

Keskusta: Yhteisöllisyyden kehittäminen on yksi hyvinvoinnin edistämisen keinoista. Kaikki yhdessä tekeminen aktivoi yhteisöllisyyttä. Kunnan on tärkeä osallistaa asukkaita ja yrityksiä alueiden ja palveluiden suunnittelu- ja kehittämisfoorumeiden kautta, vuoropuhelun keinoin. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääjänä harrastustoiminnalla on tärkeä rooli. Nämä taataan kunnan omilla palveluilla ja yhteistyöllä paikallisten järjestöjen kanssa. Järjestöjen toimintaedellytyksiä tulee tukea tarjoamalla heille tiloja ja avustamalla toimintaa.

Kristillisdemokraatit: Turvataan nuorten harrastusmahdollisuudet, mikä lisää kykyä toimia ryhmissä vastuullisesti pienestä pitäen. Tuetaan myös urheiluseurojen, kansalaisopiston, harrastusryhmien ja kyläyhteisöjen toimintaa. Kannatetaan kulttuuripalveluiden järjestämisessä yhteistyösopimuksia naapurikuntien, kolmannen sektorin, kulttuurialan yrittäjien, seurakuntien sekä kristillisten yhteisöjen kanssa.

Kokoomus: Kunnan tulee tarjota edellytykset ja tilat, jotta yhteisöllisyyttä voidaan ylläpitää. Vuosittain kunnassa on yhteisöllisyyden tukemiseen liittyviä hankkeita ja niiden osalta tulee huolehtia, että hankkeen päätyttyä kunta ottaa vastuun toimintamalleista ja jalkauttaa niitä osaksi omia toimintojaan. Kunnassa tulee olla henkilö, johon on mahdollista ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa yhdistyksiin liittyvissä asioissa. Kunnan tulee yhdistää eri toimijoita ja organisoida tiloja sekä yhteisiä suunnitelmia.

Perussuomalaiset: Me kannustamme ihmisiä puhumaan, vaikuttamaan, olemaan eri mieltä ja osallistumaan. Kunnan kehittyminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhdessä ponnistelua.

Sosiaalidemokraatit: Turvallisen kasvu- ja kehitysympäristön takaaminen lapsiperheille tukee yhteisöllisyyden muotoutumista. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn pitää saada monipuoliset mahdollisuudet puuttua. Lapsiparlamentti oikeasti toimimaan, nuorisovaltuustolle enemmän tukea. Ikäihmisten palveluja kehitettävä yhteisöllisyyden suuntaan erityisesti palveluasumisessa. Päätöksenteko tulee olla avointa ja osallistavaa, asukkaiden ja päätöksentekijöiden vuorovaikutusta tulee kehittää digitaalisilla ja kasvokkain toteutettavilla kohtaamisilla. Säännöllisiä asukaskyselyjä.

Vasemmistoliitto: Kuntalaisten laaja kuuleminen päätöksentekijöiden tueksi, kuntalaisten harrastus- ja toimintatilat maksuttomaksi.

Vihreä Liitto: Tavoitteemme on, että Siilinjärvellä kokeiltaisiin tulevalla valtuustokaudella osallistuvaa budjetointia, joka ottaisi huomioon myös tasa-arvon. Järjestö- ja toimijafoorumin roolin vahvistaminen ja kehittäminen edelleen on myös tärkeää. Myös kaavoituksen rooli yhteisöllisyyden vahvistamisessa on tärkeä. Palvelut ja lähiluonto on oltava helpon matkan päässä ja harrastuksia kaikille lapsista ikäihmisiin. Kirjastot ja kulttuuritapahtumat toimivat yhteisöä kokoavana tilana.

Liike Nyt: Yhteisiä erilaisia vuodenaikaan sidottuja kuntalaistapahtumia, kesätorit, ja niin edelleen. Tietenkin vaaditaan ensin poikkeusoloista palautuminen.

Kansalaispuolue (tekninen vaaliliitto KD:n kanssa): Yhteisöllisyyttä aktivoidaan puhaltamalla yhteen hiileen kaikkien sidosryhmien ja ikäluokkien kanssa, nuoretkin huomioiden.

Kommentoi