Kuntalaisille kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Siilinjärvellä

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista halutaan edistää Siilinjärvellä, kuntalaisille tehdään aiheesta kysely.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisella tarkoitetaan sitä, ettei ketään kohdella huonommin kuin toista esimerkiksi sukupuolen, iän tai ihonvärin perusteella. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä, joka pohjautuu ihmisoikeuksiin. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen takaavat turvallisen, syrjinnästä vapaan elämän kaikille.

Kunta pyytää kuntalaisia vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Siilinjärvellä. Kyselyllä selvitetään muun muassa kuntalaisten havaitsemaa syrjintää, kuten rasismia.

Vastausten avulla pystytään tunnistamaan mahdollisia epäkohtia ja niitä hyödynnetään osana Siilinjärven tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa.

Voit vastata kyselyyn nettilinkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/BB3C9878D81B76A2

Kysely on avoinna 14.–30.9.2021. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Etusivulla nyt

Luetuimmat