tiistai 11.8.2020 Sanna, Susanna, Sanni, Susanne

Kertoo, näyttää, kommentoi
Siilinjärvellä ja Maaningalla

Uusi juttusarja hyvinvoinnista alkaa Uutis-Jousessa

Liikunta on tärkeä osa hyvinvointia. (Kuva: Lotta Åberg)

Uutis-Jousessa alkaa syyskuussa uusi juttusarja, jonka tuottavat Siilinjärven kunnan hyvinvoinnin edistämisen ammattilaiset.

Hyvinvointityössä on nostettu esiin tavoitteita, joiden avulla pyritään edistämään kuntalaisten hyvinvointia. Nämä tavoitteet ja toimenpiteet ryhmittyvät viiteen painopisteeseen, joita käsitellään juttusarjassa.

Näitä ovat: 1) Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen, 2) terveellisten elintapojen tukeminen kansansairauksien ehkäisemiseksi, 3) Työ- ja toimintakyvyn tukeminen, 4) Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö sekä 5) Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Kunnan hyvinvointisuunnittelija Tanja Tilles-Tirkkonen kertoo, että nämä painopistealueet ovat juuri niitä, jotka on tuotu esille kunnan vuoden 2018 hyvinvointikertomuksessa. Siilinjärveläiset voivat pääosin hyvin, mutta huoliakin on.

Aikuisikäisten terveyttä voidaan arvioida Kelan sairastavuusindeksin mukaan. Se ilmaisee kunnalle lasketun indeksin avulla, miten tervettä tai sairasta kunnan väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon, joka on 100.

– Siilinjärveläisten sairastuvuusindeksi uusimman selvityksen mukaan on 103,3 ja lukema on laskenut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Pohjois-Savossa vastaava luku on 119,8, Tilles-Tirkkonen kertoo.

Vaikka sairastavuusindeksi on laskenut, huoliakin kuitenkin esiintyy. Työikäisten hyvinvointia kuormittavat kansansairaudet ja nuorten kohdalla huolettaa erityisesti psyykkinen oirehdinta. Ikääntyneiden kaatumiset näkyvät huolestuttavina tilastoissa.

Näitä asioita on pohditaan kunnan vuosittaisessa hyvinvointisuunnitelmassa, joka toimii työrukkasena ja päätöksenteon apurina päättäjille ja työntekijöille – kuin myös kolmannen sektorin suunnannäyttäjänä.

Lue lisää 15.8. Uutis-Jousesta

Jätä kommentti

*