maanantai 26.1.2020 Joonatan

Kertoo, näyttää, kommentoi
Siilinjärvellä ja Maaningalla

Yara hekee kaivoksensa ympäristöön malminetsintälupaa

Yara on tehnyt varauksen Siilinjärvellä malminetsintää varten ja järjesti alueen maanomistajille tiedotustilaisuuden. Malminetsintälupaa Yaralla nyt valmistellaan, eikä malmia ole vielä käyty etsimässä edes jokamiehenoikeuksin.
Yara on kiinnostunut kolmesta alueesta. Eteläinen alue, Laukansalo, on kokonaan Yaran omistamaa. Raasion alueen omistavat Yara ja ulkopuoliset noin puoliksi. Pohjoinen alue eli Heinämäki, Musti, Hukkakangas ja Marjomäki on pääosin ulkopuolisten omistuksessa. Yaran maita alueilla on 610 hehtaaria ja ulkopuolisten 1631 hehtaaria.
Malmin etsinnästä
maksetaan korvaus
Malmia voidaan etsiä kallioperäkartoituksella, joka ei jätä jälkiä maastoon, ja montutuksella, jossa kaivetaan korkeintaan kolme metriä syvä tutkimusoja kallion pintaan saakka. Tutkimusoja peitetään tutkimusten jälkeen.
”Sovitaan maanomistajan kanssa, missä kaivetaan ja miten sinne päästään. Puustolle ja maalle aiheutuneet vauriot korvataan”, pääkaivosgeologi Pasi Heino Yaralta lupasi.
Malmin etsinnästä maksetaan kiinteistökohtainen korvaus, joka on neljän ensimmäisen vuoden aikana 20 euroa hehtaarilta vuosittain. Määrä nousee vuosien kuluessa.

Yara on suunnitellut tutkimuskairauksia pohjoiselle alueelle, jossa on tehty 1950-luvun lopulla kahdeksan kairausta ja maastotutkimusta myöhemminkin. Malmin etsintä on tarkoitus aloittaa vuonna 2018 tutkimuskairauksilla ja jatkotutkimuksia tehdään parina seuraavana vuonna.

Lue lisää viimeisimmästä Uutis-Jousesta.

Pääkaivosgeologi Pasi Heino esitteli kairauksella löytynyttä malmia

Pääkaivosgeologi Pasi Heino esittelee kairauksella löytynyttä malmia tiedotustilaisuuteen osallistuneille.

Jätä kommentti

*